';

Motivatie Specialisten

Meer dan alleen fysieke training

Wat is motivatie?

Er zijn velen boeken geschreven over motivatie en de psychologische processen rondom motivatie. Maar wat is motivatie nou precies?

Motivatie is simpelweg de drijfveer om bepaald gedrag te vertonen, wat drijft een individu tot bepaalde gedragingen. Motivatie is lastig te omschrijven omdat er veel bij komt kijken, maar als je eenmaal begrijpt hoe motivatie werkt dan valt er invloed op uit te oefenen. Iets waar wij als sport en beweeg experts veel profijt van kunnen hebben.

Persoonlijke en situationele factoren

Iemand die gemotiveerd is heeft de keuze gemaakt om iets te ondernemen, stopt er de nodige inspanning in en heeft het doorzettingsvermogen om hetgeen af te ronden. Deze factoren gebeuren uiteraard niet zomaar en het feit of iemand gemotiveerd is, is afhankelijk van velen factoren. Deze factoren kunnen we simpel indelen in persoonlijke en situationele factoren met invloed op motivatie.

Persoonlijke factoren

Persoonlijkheid | behoeften | interesses | doelstelling

Persoonlijke factoren zijn van grote invloed op de motivatie, onze intake formulieren, gesprekken met leden, evaluaties en metingen geven invulling aan een persoonlijk programma, afgestemd op de individu. Persoonlijke factoren zijn moeilijk te beïnvloeden. Wel kunnen we er rekening mee houden als trainer/coach en inspelen op behoeftes en interesses. Door rekening te houden met het individu creëren we een persoonlijke band met leden en daarmee een vertrouwd pedagogisch klimaat.

Als ik een keer niet kan baal ik als een stekker. Ik blijf nog heel lang lid
Image
Fleur
Image

Situationele factoren

Coach stijl - Faciliteiten/middelen - Aantrekkelijkheid - Winst/verlies

De situationele factoren zijn de factoren waar wij meer invloed op kunnen uitoefenen. Deze factoren zijn extern te noemen en hebben invloed op de uitoefening van bepaalde gewenste gedragingen.