';

Team Man-Up

Training - Coaching - Voeding

De Man-Up coach onderscheid zich van andere coaches door zich te verdiepen in motivationele theorieën. De Man-Up coach is hiermee niet alleen een expert op het gebied van fitness en voeding, maar ook een expert op het gebied van coaching en gedrag.

De Man-Up coach werkt volgens onderstaande pijlers. Elke situatie is anders en elk lid is anders, het is om deze reden ook vanzelfsprekend dat elke coach anders coacht. De onderstaande pijlers geven ons als coaches een basis, vervolgens is het de coachstijl die veel bepalend is voor de sfeer en de situatie.

Pijler 1

Persoonlijk contact

De Man-up coach kent zijn of haar leden persoonlijk en laat zijn of haar leden zich thuis en betrokken voelen in de Community.
Persoonlijk contact is hiermee de eerste belangrijke pijler voor de Man-Up coach. Wij geloven dat persoonlijk contact en het persoonlijk kennen van leden bijdraagt aan persoonlijke motivatie. Persoonlijke betrokkenheid creëert op zijn beurt een bepaalde verbondenheid met Man-Up en een bepaalde verbondenheid met andere leden en persoonlijke taken. Hiermee word motivatie verlies voorkomen en een bepaalde band gecreëerd met ons als bedrijf.

Pijler 2

Weten hoe te motiveren

De tweede pijler van de Man-Up coaches is het weten wat de leden motiveert en weten van de mate van motivatie van leden.
Een sterke coach weet de groep zowel als het individu te motiveren. Het persoonlijk kennen van de leden is belangrijk voor het creëren van verbondenheid en ook voor het aanbieden van de juiste prikkels. Elk lid een individu en heeft elk individu een andere aanpak nodig. Het is belangrijk voor ons als trainers om te weten hoe we de groep en de individu kunnen prikkelen. De mate van motivatie is hierin ook belangrijk, iemand die erg gemotiveerd is heeft wellicht minder aandacht nodig dan iemand die minder gemotiveerd is.

Pijler 3

Bieden van een taakgericht klimaat

De derde pijler voor de Man-Up trainer is het bieden van een taakgericht klimaat met oog op persoonlijke prestaties.
Ieder lid is anders en ook de wijze van oriënteren is anders. Iemand die zich focust op anderen is zogenaamd ego-georiënteerd en iemand die gefocust is op zijn of haar eigen prestatie is taak-georiënteerd. Wanneer iemand ego-georiënteerd is creëert het individu hiermee een lastige situatie voor zichzelf, er is namelijk geen controle over de situatie. Hierin is het stellen van taakgerichte doelen belangrijk. Wij willen dat leden hun eigen records verbreken en werken aan zichzelf. Wij benadrukken dit taakgericht werken in onze lessen, tijdens metingen en tijdens evaluatiegesprekken.
TEAM MAN-UP

Maak kennis met het team